Varför hålla sig på jorden?

Här skulle vi kunna rabbla fakta som visar hur illa det är ställt med klimatet (oerhört illa) och hur bråttom det är att minska utsläppen (oerhört bråttom). Istället nöjer vi oss med att konstatera att vår framtid står på spel – men att loppet alls inte är kört. Klimatkrisen har en fullt genomförbar lösning: att kraftigt minska utsläppen. Men vi måste börja göra det nu genast, och vi måste alla hjälpas åt.

Coronapandemin har visat att en snabb omställning är möjlig. Flygtrafiken har på kort tid minskat dramatiskt eftersom vi inte har haft något annat val. På samma sätt som vi varit tvungna att avstå från alla icke nödvändiga flygresor för att begränsa spridningen av coronaviruset är vi tvungna att göra det om vi ska lyckas lösa klimatkrisen. Det finns helt enkelt inget utrymme för flygresor om vi ska lyckas uppnå den utsläppsminskning som krävs. En enda flygresa kan förbruka hela vår årliga individuella koldioxidbudget och för många av oss är flyget den enskilt största utsläppskällan. Att flyget har så höga utsläpp innebär också att här finns stor potential att snabbt minska utsläppen, vilket allt fler börjar inse.

Från att ha stadigt ökat under många år minskade vi svenskar vårt flygresande med 4 procent under 2019. Det har i sin tur lett till att flygdebatten tagit fart i många andra länder, och den internationella flyglobbyns generaldirektör har beskrivit ökande klimatmedvetenhet som ett stort hot mot flygindustrin – med all rätt. Vi människor påverkas starkt av varandras beteende. När några går före och visar vägen kommer fler att följa efter. Forskning visar att en liten minoritet kan vända majoritetens ståndpunkt, vilket innebär att såväl normer som opinion snabbt kan förändras. 

Att sluta flyga är förstås inte tillräckligt för att lösa klimatkrisen – det finns det ingen enskild åtgärd som är – men det är en nödvändig del av lösningen. Dessutom är det ett effektivt sätt att få fler människor att vakna upp och inse klimatkrisens allvar. Och vi måste bli många fler som gör det om vi ska lyckas genomföra den genomgripande omställning som krävs.

Genom att hålla oss på jorden kan vi alltså snabbt minska våra utsläpp, samtidigt som vi gör ett viktigt ställningstagande som bidrar till att förändra normen och lägger grunden för en kraftfull klimatpolitik. Särskilt när vi är många som gör det tillsammans. Därför driver Vi håller oss på jorden en Flygfritt-kampanj, i vilken vi uppmanar människor att ta ett gemensamt flygfritt år. Läs mer om kampanjen och inspireras av andra som anmält sig till denna eller någon av våra tidigare Flygfritt-kampanjer.