Prata flyg

Om vi ska lyckas lösa klimatkrisen måste vi bli fler som kämpar för klimatet. Och för att vilja göra det behöver man förstå hur viktigt det är. De allra flesta har ännu inte insett klimatkrisens omfattning, och inte heller hur stor betydelse det har att hålla sig på jorden. Därför måste vi som gjort det våga prata om det, även om det känns svårt. I Flygpratarguiden delar Vi håller oss på jordens ordförande Maja Rosén med sig av sina bästa argument och strategier för konstruktiva samtal om flyg och klimat. Guiden finns även på engelska. Nedan följer en sammanfattning av Flygpratarguiden.

Hur pratar man om klimatet? 

Hur man pratar om klimatet är viktigare än vad man faktiskt säger. Det räcker inte att rabbla upp en massa fakta eller berätta vad folk borde göra och tycka. Målet är att få de du pratar med att nå en verklig insikt och väcka deras engagemang, eftersom de då kommer att vilja föra vidare det du säger. Här följer några av de viktigaste knepen för att prata om flyg och klimat på ett sätt som engagerar istället för att förstöra stämningen:

Var trevlig

Det viktigaste först – var trevlig. Ett vanligt misstag är att hamna i affekt, vilket inte är så konstigt. För den som insett vad klimatkrisen handlar om kan det kännas väldigt frustrerande att inte alla andra gör det med. Men att vara trevlig är helt avgörande för att människor ska lyssna och ta in det du säger. Ett tips är att tänka att den du pratar med är din kund och att ditt jobb är att sälja in din idé (rädda klimatet) på bästa sätt. 

Ställ frågor – och lyssna på svaren!

Människor har väldigt olika bild av vad klimatkrisen innebär rent konkret. Risken är därför stor att du och den du pratar med i själva verket diskuterar helt olika saker. Så börja med att ta reda på vad den du pratar med har för uppfattning. På så vis kan du anpassa samtalet efter den andre och försöka hitta en personlig beröringspunkt.

Visa förståelse

Visa för den du pratar med att du tror att den vill väl, och visa förståelse för att alla inte kan så mycket om klimatet. Ingen tycker om att känna sig dum eller anklagad. Prata gärna i generella termer, till exempel ”de flesta känner inte till hur hög klimatpåverkan flyget har, men faktum är att…”. Bemöt motargument genom att inleda med ”jag förstår hur du tänker/så tänkte jag också förr/det är väldigt vanligt att resonera som du gör” och därefter förklara hur det ligger till. 

Prata med många

Som med allt annat blir man bättre på att prata om klimatet ju mer man övar. Om man om och om igen pratar med samma personer i sin närhet och de fortfarande inte förstår är det lätt att tappa hoppet och ge upp. Genom att prata med många olika människor kommer du garanterat att få till ett bra samtal för eller senare, vilket ger hopp och energi att fortsätta.

Vad pratar man om? 

För att människor ska bli motiverade till att ställa om sin livsstil i den utsträckning som krävs behöver de förstå varför det är så viktigt att göra det. Alltså är det viktigt att få fram klimatkrisens allvar och betydelsen av ens eget agerande. Det är också viktigt att förmedla att en förändring håller på att ske, och att den är både nödvändig och möjlig. Förslag på ingångar till samtal finns i Flygpratarguiden, i den hittar du även svar på de vanligaste motargumenten. Här hittar du svaren i kortad version.