Om flyg och klimat

Varför är det så bråttom att minska utsläppen?
Klimatkrisen framställs ofta som ett diffust hot, något som kommer att drabba isbjörnar och framtida generationer. Men redan idag befinner sig miljontals människor på flykt och hundratusentals människor dör varje år till följd av det varmare klimatet – och än så länge har temperaturen bara ökat med 1,1 grader. Ju mer temperaturen stiger desto mer ökar risken för brist på mat och vatten, spridningen av sjukdomar, värmeböljor, bränder, översvämningar, konflikter, terrorism och krig -vilket drabbar oss alla. Om temperaturen stiger högre än 1,5 grader riskerar vi dessutom att passera så kallade ‘tipping points’ som kan sätta igång oåterkalleliga kedjeeffekter bortom mänsklig kontroll. För att vi ska ha en chans att begränsa temperaturhöjningen till 1,5 grader måste vi kraftigt begränsa utsläppen nu. Om vi istället fortsätter leva som idag riskerar vi att förbruka det kvarvarande utsläppsutrymmet globalt inom 7-8 år.

Hur stora är flygets klimatutsläpp? 
Flyget står för 4-5 procent av de globala koldioxidutsläppen (inklusive höghöjdseffekter*). Det kan låta lite, men att andelen inte är ännu högre beror på att så få människor i världen flyger (och att de totala utsläppen är så höga). 80 procent av världens befolkning aldrig flugit och bara 3 procent flyger under ett år. Vi svenskar flyger utomlands i genomsnitt en gång per år (före pandemin), motsvarande sträckan mellan Stockholm och södra Spanien. En sådan resa släpper ut nära ett ton koldioxidekvivalenter, vilket är samma mängd som vi behöver minska våra utsläpp till totalt. Genom verktyget flightemissionmap.org kan du enkelt räkna ut hur stora utsläpp flygresor mellan olika destinationer ger. En tur och returresa till Thailand släpper exempelvis ut 2,2 ton CO2e.

På Flightemissionmap kan du snabbt räkna ut hur stora utsläpp resor mellan olika destinationer världen över ger upphov till. På Klimatsmart semester kan du jämföra utsläpp mellan olika resesätt och få tips på klimatsmarta semestrar.

Har du fler funderingar? 
Känner du att det finns många anledningar till att vi kan fortsätta att flyga? Svar på de 26 vanligaste argumenten för att fortsätta att flyga hittar du här. Om du inte hittar svar på just ditt argument får du gärna skicka det till info@vihallerosspajorden.se.

* Utöver utsläppen av koldioxid ger flyget ett flertal andra effekter som påverkar klimatet. Dessa kallas för höghöjdseffekter och uppstår bland annat på grund av utsläpp av kväveoxider, kondensstrimmor och cirrusmoln. Hur stora dessa effekter är råder stor osäkerhet kring, men de uppskattas att vara ungefär lika stora som själva koldioxidutsläppen. Läs mer om höghöjdseffekter i rapporten Klimatpåverkan från svenska befolkningens flygresor 1990 – 2017.