Besvara argument

Det finns många argument för att fortsätta att flyga, här hittar du svar på de 26 vanligaste. Utförligare svar med referenser finns i Flygpratarguiden.

1. Utsläppen från flyget är så små
Flyget står för 4-5  procent av de globala utsläppen (inklusive höghöjdseffekter). Att andelen inte är högre beror på att så få flyger (80 procent av världens befolkning aldrig flugit), inte på att utsläppen är små. Bara en enstaka flygsemester kan släppa ut mer än vi borde göra totalt på ett år. Genom verktyget flightemissionmap.org kan du enkelt räkna ut hur stora utsläpp flygresor mellan olika destinationer ger. Exempelvis släpper en tur- och returresa mellan Sverige och Thailand ut cirka 3 ton koldioxidekvivalenter. Om alla i världen skulle unna sig en årlig sådan resa skulle de totala utsläppen (alltså inte bara flygets utsläpp) globalt öka med nära 40 procent.

2. Jag flyger så sällan
De flesta känner någon som flyger betydligt mer än vad de själva gör. Då är det lätt att få uppfattningen att ett par årliga flygresor innebär att flyga sällan. Men faktum är att om du flyger två gånger per år flyger du dubbelt så ofta som genomsnittssvensken. Globalt flyger bara 3 procent av världens befolkning utomlands under ett år. 

3. Någon/något annat är värre
Det räcker inte att ta itu med den utsläppskälla som är värst, vi måste minska alla utsläpp. Dessutom är flyget – för de få människor som flyger – ofta den enskilt största utsläppskällan. Alltså värst. För den som vill få en uppfattning om hur ens egna utsläpp är fördelade finns flera olika verktyg för detta, till exempel www.svalna.se eller www.klimatkontot.se.

4. Den enskilde individens agerande har ingen betydelse
Vi människor påverkas starkt av varandras beteende. Att allt fler svenskar väljer bort flyget (2019 minskade vårt flygresande med 4 procent) har lett till att flygdebatten spridit sig till många andra länder, vilket i sin tur lett till att människor världen över omvärderat sitt flygresande. Flygbranschorganisationen IATAs chef har beskrivit den ökande klimatmedvetenheten som ett allvarligt hot mot flygindustrin – med all rätt. En engagerad minoritet kan förändra majoritetens ståndpunkt, och därmed lägga grunden för de politiska beslut som krävs. 

5. Det räcker inte att avstå från att flyga
Nej, det gör det inte, precis som det inte räcker att eliminera någon annan enskild utsläppskälla. Vi behöver ta itu med alla våra utsläpp, och att sluta flyga är en av de allra viktigaste sakerna vi kan göra för klimatet som individer.

6. Det är en för stor uppoffring att avstå från att flyga 
Att avstå från att flyga kan kännas som en stor uppoffring, vilket är fullt förståeligt. Men om man tycker att uppoffringen är för stor beror på om man insett hur akut klimatkrisen är och hur stor skillnad man gör genom att avstå från att flyga. Det är ingen som skulle tveka att avstå från att flyga om ens barns liv stod på spel – problemet är att de flesta inte insett att även deras egna barn kommer att drabbas av klimatkrisen om ingen radikal förändring sker. För den som insett det framstår inte uteblivna flygsemestrar som en uppoffring utan som en självklarhet. 

7. Jag är en obotlig egoist
Det här argumentet är mer vanligare än man skulle kunna tro. Men få människor är renodlade egoister. Den här typen av argument är snarare ett enkelt sätt att komma undan en diskussion, eftersom inga andra argument i så fall spelar någon roll – om det inte vore för att vi alla kommer att drabbas av klimatkrisen. Men det har många ännu inte insett.

8. Att avstå från att flyga är för radikalt
Att avstå från att flyga kan framstå som radikalt, eftersom flygnormen fortfarande är ganska start (detta håller dock på att förändras). Men det är inte radikalt, det är att lita på vetenskapen. Vi borde inte släppa ut ett enda gram koldioxid till i atmosfären om det går att undvika. Alltså är det snarare extremt att fortsätta flyga i rådande läge. Om man får en svår sjukdomsdiagnos och blir ordinerad medicinering skulle de flesta inte välja att avstå från den, eller att bara ta en halv dos, med motiveringen att det annars blir för radikalt. 

9. Jag har hört experter säga att det går att fortsätta flyga 
Att representanter för flygbranschen hävdar att vi kan fortsätta flyga bör förstås tas med en rejäl näve salt. Men det händer även att klimatexperter uttrycker att det går bra att flyga ”lite grann”. Här är det viktigt att komma ihåg att forskarnas uppgift inte är att bilda opinion, och att de tittar på just deras forskningsområde som en isolerad fråga och tar inte hänsyn till följdeffekterna av att flyga (det signalerar att klimatkrisen är under kontroll och får fler att fortsätta med det). De tar inte heller etiska hänsyn, som orättvisan i att rika människor flyger på semester, när människor som aldrig flugit redan idag dör till följd av klimatkrisen. 

10. Jag gör så mycket annat för klimatet
Att tro att det går att flyga med gott samvete så länge man gör exempelvis äter vegetariskt, handlar second hand och tar cykeln till jobbet är vanligt. Men även om man gör alla dessa saker och mer därtill finns ändå inget utrymme för flygresor. Bara genom att vara en del av det svenska samhället ger man upphov till ett par ton koldioxidutsläpp per år. Vi måste också äta, och bo någonstans, och bara genom att göra det har vi fyllt vår koldioxidkvot. Den som vill räkna ut sina egna utsläpp kan göra det genom bland annat www.svalna.se och www.klimatkontot.se.  

11. Jag flyger i alla fall inte inrikes / Jag stannar borta länge när jag reser
Det här resonemanget bottnar i en känsla av att man, genom att resa långt och stanna borta länge, får mer ”valuta” för utsläppen. Men en flygresa mellan Sverige och New York har lika stora utsläpp oavsett om man stannar två nätter eller två månader. Klimatet tar inte hänsyn till hur värdefull ens resa är. Även om det förstås är väldigt onödigt att flyga mellan Göteborg och Stockholm, eftersom det på den sträckan finns utmärkta tågförbindelser, har en flygresa mellan dessa orter betydligt lägre utsläpp än en flygresa mellan Göteborg och Italien (129 kg vs. 573 kg enligt www.klimatsmartsemester.se).

12. Jag klimatkompenserar mina resor
Att det går att minska utsläppen på olika sätt är förstås bra, men det är ju väldigt onödigt att sedan förstöra den effekten genom att flyga. Vi borde klimatkompensera och avstå från att flyga. De flesta av oss har släppt ut långt större mängder växthusgaser under vår livstid än vad som är hållbart, och koldioxid kan stanna kvar i atmosfären i hundratusentals år. Flygresor ger utsläpp här och nu, medan effekten från många klimatkompensationsprojekt ligger i framtiden (t.ex. koldioxidupptagning från trädplantering). Och det är nu utsläppen måste minska. 

13. Men jag älskar ju att resa!
Desto större anledning att avstå från att flyga här och nu. Om vi inte lyckas bromsa temperaturhöjningen kommer många områden att bli helt obeboeliga. Genom att avstå från att flyga nu ökar chanserna för att vi kan upptäcka världen även i framtiden. Att sluta flyga innebär inte att sluta resa eller uppleva saker. Inspiration till att semestra på närmre håll, eller genom att resa med tåg hittas exempelvis på  www.svenskaturistforeningen.se och www.tågsemester.nu. På www.klimatsmartsemester.se finns både resetips och möjlighet att jämföra utsläppen mellan olika färdsätt.

14. Svärmor fyller 70 / Barnen blir besvikna / Alla mina vänner ska flyga tillsammans
Det är vanligt att känna en social press att flyga, att människor i ens närhet förväntar sig det. Men våga föreslå alternativ. Kanske upptäcker du att även de vill göra vad som krävs för klimatet. Barn klarar ofta av omställningar bättre än vuxna, och om de insåg vilka framtida risker uppvärmningen innebär skulle de med största sannolikhet vilja göra allt för att minimera sina utsläpp. Ingen värderar väl en flygsemester högre än sin framtid?

15. En del resor är nödvändiga
Ja, det finns resor som är nödvändiga, men det legitimerar inte alla de som inte är det. Snarare är det extra viktigt att vi avstår från alla onödiga flygresor, just eftersom en del inte går att undvika. Av svenskarnas flygresor är 80 procent privata resor, och majoriteten av dessa skulle kunna undvikas. En stor del av tjänsteresorna kan ersättas med digitala möten (som vi sett under pandemin) eller genom att välja tåget istället. 

16. Flyget ökar vår förståelse för omvärlden.
Vi har fått ut många bra saker av att flyga. Bland annat har det gett oss en större förståelse för omvärlden. Nu behöver vi använda oss av den förståelsen och göra allt vi kan för att inte förvärra situationen för alla de människor som redan idag är hårt drabbade av klimatkrisen. Om vi vill leva i en fredlig värld präglad av förståelse för varandra måste vi göra allt för att minska utsläppen nu, eftersom risken för konflikter och krig ökar i takt med uppvärmningen.

17. Vi behöver fortsätta flyga eftersom många livnär sig på turism
Om det nu verkligen är så att man flyger för att hjälpa andra så kan man ju alltid välja att skänka pengar till de som är beroende av turism för att de ska kunna starta andra verksamheter att livnära sig på. Även om det är så att en del kortsiktigt är beroende av turism så är väldigt många turistorter hotade av klimatförändringarna och kommer kanske inte ens vara beboeliga i framtiden. Ska vi ställa om till en hållbar värld kommer vi att behöva hjälpa varandra. Många kommer att behöva byta arbeten, men det kommer att vara mer ekonomiskt att hjälpa dem med det än att ta itu med alla de kostnader klimatförändringarna kommer att orsaka. 

18. Tekniken kommer att lösa det här 
Att vi ska kunna minska utsläppen från flyget med hjälp av tekniska lösningar är något som många hoppas på. Även om en sådan lösning kan komma i framtiden så löser det inte utsläppen idag. Ju mer efterfrågan på fossildrivet flyg minskar, desto mer kommer den tekniska utvecklingen att påskyndas.

19. Flygen går ändå
Efterfrågan styr utbudet. Att antalet avgångar länge ökat beror på att allt fler flygresor efterfrågats. När efterfrågan minskar resulterar det i att färre plan lyfter framöver, även om det kortsiktigt kan resultera i att halvfulla plan ändå lyfter.

20. Jag hinner inte åka tåg
Även om själva resan i många fall tar längre tid med tåg är det inte säkert att man för den sakens skull förlorar tid. Flygresande medför även en hel del tid för resor till och från flygplatsen och tid för in- och utcheckning. På tåget kan den som reser i tjänsten istället använda tiden till arbete eller vila. Och när det gäller semesterresor blir tågresan snarare en del av upplevelsen. 

21. Det är så billigt att flyga
Ja, det är billigt att flyga. Vi kommer dock att få betala dyrt för konsekvenserna av det. Att flyget är så billigt beror på att det inte behöver betala någon bränsleskatt eller skatt på utsläppen. Flygbolagen behöver inte heller betala någon moms på utlandsresor. Den flygskatt som infördes i Sverige förra året är långt ifrån tillräcklig för att minska flygresandet till en hållbar nivå. Ska vi lyckas minska flygresandet tillräckligt behövs kraftfulla politiska åtgärder. Ju fler vi blir som visar med vårt agerande vad som krävs, desto snabbare kommer vi att nå dit. 

22. Solsemestern ska inte bli till en klassfråga
Att flyga är redan i allra högsta grad en klassfråga. Majoriteten av världens befolkning har inte råd att flyga (uppskattningsvis har 80 procent aldrig suttit i ett flygplan), eller ens ha semester överhuvudtaget. Även här i Sverige har många inte råd att flyga, även om det är jämförelsevis billigt. Ska vi lyckas skapa en jämlik och rättvis värld är det av största vikt att vi gör allt för att rädda klimatet. De som redan idag är hårdast drabbade är de som inte varit med och bidragit till klimatkrisen.

23. Det är orättvist att de som inte flugit tidigare inte ska få göra det
Har vi som är vuxna nu verkligen rätt att säga till de som är unga att de ska avstå från flyga för att se världen? Och kan vi säga till alla de i växande ekonomier att de inte ska få lov att flyga nu när de äntligen har råd? Om det vore så att det fanns utrymme för flygresor vore det förstås mest rättvist om alla de som aldrig flugit fick göra det, snarare än alla vi som redan gjort det. Men om vi ska lyckas rädda klimatet kan vi inte ta hänsyn till vad som vore rättvist. Det ligger i allas intresse att överleva, och de som är unga idag har helt enkelt inget annat val än att minimera sina utsläpp om de vill ha en framtid. 

24. Att uppmana till att avstå flyget är skuldbeläggande
Syftet med att uppmana människor till att avstå från att flyga är inte att skuldbelägga, snarare att få fler att inse klimatkrisens allvar och att vi genom att inte flyga kan göra stor skillnad för klimatet. Vår utgångspunkt är att människor inte hade valt att flyga om de insett konsekvenserna av det, något som de senaste årens utveckling också visar.

25. Att avstå från att flyga är bara en trend
En del menar att det här med att avstå flyget är en övergående trend, något man hakar på för att känna sig ”duktig”. Men har man väl slutat blunda för det ohållbara i att flyga finns ingen återvändo. Att välja bort flyget handlar inte om “duktighet” utan om en önskan att mänskligheten (och allt annat liv på den här planeten) ska överleva. 

26. Det är ändå kört
Att det redan är kört är en farlig inställning, eftersom det riskerar att bli en självuppfyllande profetia. Den som tror att det inte går att lösa klimatkrisen kommer inte att heller att försöka göra det. Men om alla trodde att det gick skulle vi ha goda chanser att lyckas. Klimatkrisen har ju en enkel lösning: att kraftigt minska utsläppen. Den största utmaningen är att få tillräckligt många att inse att det är möjligt. För att lyckas med det måste vi hjälpas åt – och att sluta flyga och prata om det är ett effektivt sätt att uppnå det.